VietTalk

Thông tin tài khoản

Nhập số điện thoại

Xin vui lòng nhập số điện thoại đã đăng ký dịch vụ VietTalk.

(+84)

Lựa chọn phương pháp nạp

Số điện thoại của bạn:   ( ) Nhập lại

1. Nạp tiền từ thẻ cào VinaPhone:

2. Nạp tiền trực tiếp từ tài khoản điện thoại:

3. Nạp tiền qua cú pháp SMS:

  • Cú pháp nạp tiền bằng thẻ cào:
  •       NAP  [SĐT của Bạn]  [Mã thẻ cào VinaPhone]  gửi 9779

  • Cú pháp nạp tiền trực tiếp từ tài khoản điện thoại:
  •       NAP  [SĐT của Bạn]  [Số tiền cần nạp] gửi 9779
  •           Số tiền cần nạp = 10 hoặc 20 hoặc 50 tương ứng với 10.000đ/20.000đ/50.000đ.

Các tin nhắn là hoàn toàn miễn phí.

Nạp tiền

Nạp tiền từ thẻ cào VinaPhone:

Số điện thoại của bạn: ( )

Nạp tiền từ tài khoản chính

Số điện thoại của bạn:

Thử lại sau: